Maison des Bibelots

PRIVACYBELEID

2 mei 2020

Maison des Bibelots, gevestigd aan Buskeshoeven 27 5242KN Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jacqueline de la Porte is de Functionaris Gegevensbescherming van Maison des Bibelots. Zij is te bereiken via Info@maisondesbibelots.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maison des Bibelots verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan via onze website, telefonisch of via social media zoals Facebook en Instagram. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • (IBAN) Bankrekeningnummer

Zakelijk:

 • KvK nummer
 • BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maison des Bibelots verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Maison des Bibelots verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maison des Bibelots neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maison des Bibelots) tussen zit. Geautomatiseerde besluitvorming is bij Maison des Bibelots niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maison des Bibelots bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en wettelijk verplicht is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om de dienstverlening en service te kunnen waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maison des Bibelots verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Xel, voor afhandelen van boekingen en facturen
 • Mollie Payments, voor afhandelen van betalingen
 • Postnl, voor de verzending van je pakket
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maison des Bibelots gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maison des Bibelots. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@maisondesbibelots.nl.

(Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy).

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maison des Bibelots wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maison des Bibelots neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@maisondesbibelots.nl

Datalek melding
Als webwinkelier zijn wij verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigingen doorvoert die voor deze privacyverklaring relevant zijn, passen wij deze privacyverklaring aan. Bovenaan deze verklaring staat de datum van de meest recente wijzigingen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Maison des Bibelots
Buskeshoeven 27
5242KN Rosmalen
(let op geen bezoekadres)
Info@maisondesbibelots.nl
06-20235308